تبلیغات
زیرخاکسترذهن " /> " />

شعرمن/24/ خیر مقدم به رئیس جمهور /

اینجانب به نیابت از همه ی مردم استان مازندران به ویژه فرهنگیان   شهرستان بهشهر سفر پرخیر و برکت دکتر حسن روحانی ،سفیر تدبیر و امید و رئیس جمهوری کشور عزیزمان را به استان لاله خیز مازندران تبریک و خیر مقدم عرض می نمایم

در همین راستا  رادیوی استان مازندران برنامه ای برای استقبال رئیس جمهور عزیز تدوین و مسابقه ای را در آن تدارک دیدند . مسابقه بدین شرح بود که از چهار کلمه ی (رئیس جمهوری - مهمان - توسعه  و مازندران) جمله ای زیبا بسازید .

حقیر فی البداهه شعر زیر را سرودم

رئیس جمهــــوری ما دبیـــر و عـــالم باشد

ان شــــاءلله تن او همیشه سالـــــم باشد

دو روزی مهمان مازندران است،خواهد رفت

تـوسعـه از قــدمش کــاش که دائـــم باشد


در نهایت اسم حقیر را به عنوان برنده ی مسابقه قرائت کردند

تاریخ ارسال : یکشنبه 19 مهر 1394 08:26 ب.ظ | نویسنده : سید خلیل جبارفلاحی

شعرمن/23/ تقدیم به شهدای غواصشعر از سید خلیل جبارفلاحی
تقدیم به شهدای غواصکوچــه های شهـــر با نـــام تو آذیـــن بسته ایم

کوچــه ی دل را ولــی غـافـل ز تو بنشسته ایم

مدرســـه ها بـــاز نمــودیم مــا به نـام تو ولــی

دفتــــر دل های شاگــــرد را ز یـــادت بسته ایم

تو شکستی شیشه های نفس  با سنـــگ جهاد

ما ولــــی با بد حجابــی حـــرمتت بشکسته ایم

منبر و محـــراب و مسجد بود هـــر روز کــار تـــو

ما بفکــــر مودم و موبایل و شـــــارژ و بسته ایم

عشق تو بود یاحسین و عشق ما شد جاستین

تو به چه دل بسته بودی ما به چی دلبسته ایم

با دست بسته نمــــودی راه حـــق را انتخــــــاب

ما ولــــی با دست باز در منجـــلاب بنشسته ایم

غـــــرق دریـــای گنـــاهیم و ز خود بـی خبــــریم

دست ما را هم بگیر غواص کز این وضع خسته ایم

تاریخ ارسال : یکشنبه 25 مرداد 1394 01:00 ب.ظ | نویسنده : سید خلیل جبارفلاحی

شعر من/عاقل باش /طنز

شعر از سید خلیل جبارفلاحی

چند روز مانده بهار را میشه خوشدل باشی 
تا کی در بند مد و ایده و مدل باشی

بجای اینکه همش خوشکلا رو لایک کنی 
سعی بکن یه روز خودت زیبا و خوشکل باشی

توت فرنگی رو ببین چه خوب ز خاک بیرون زد
دو متر رو ده قد داری حیفه توی گل باشی

من نگویم که بیا شعر مرا لایک بکن 
(خود تو دانی اگر زیرک و عاقل باشی)

تاریخ ارسال : چهارشنبه 13 خرداد 1394 11:32 ب.ظ | نویسنده : سید خلیل جبارفلاحی

شعرمن/22/ معلم قشری ضعیف و نجیب /ویژه روز معلم

شعر از سیدخلیل جبارفلاحی


معلم قشری ضعیف و نجیب


ما همان قشــری ضعیفیم که نجیب آمده ایم

با جیب خالی ولی  پــزی عجیـب آمده ایم


عادت کردیم به این وعده وعیدهای دروغ

بخشنامه ی تازه بــاز زده به جیـب آمده ایم


اضــافه کاری که هم مرحم زخم دل ماست

مدتی هست از این هم بــی نصیب آمده ایم


هر روزی هم  با یکــی بیمــه تعهـــد داریم

گویا بازیچه  به دستـــــان طبیــــب آمده ایم


کاندیــدها هـم الـــــکی دم از معلــــم بزنند

برروی سینه ی شان همچو صلیب آمده ایم


ســـازند از ما فقط پله ی آسایــــش خـویش

وقتی بالا کــه رسنـــد ، همه غریب آمده ایم


حسـن و احمـد و اکبر همگی گول زده اند

 نکنه اینکــه فقط خـــوریم فریب آمـده ایم


تاریخ ارسال : جمعه 11 اردیبهشت 1394 08:00 ب.ظ | نویسنده : سید خلیل جبارفلاحی

شعرمن/21/ نوروز فاطمی

شعر از سیدخلیل جبارفلاحی

نوروز فاطمی

هرچند بساط عشرت و شــــادی فــــراهم است

حـــــرمت نگــــاه دار کــــــه ایــام ماتـــم است

از یک طــرف بهـار آمد و جهان جمله تازه شد

وز یک طـــرف خزانی به گلــــزار خاتم است

یکجـا بســاط روضه بپــا یکجــا بســاط عیــش

(( کــار جهان و خلق جهان جمله در هم است ))

میلــی بــه تمـــاشــای بـــــاغ و بهــار نیســـت

وقتــی عـــزای ســرور نســـوان عالـــــم است

تنهـــا نـــه مهـــدی از غــــم او نالـــه میــــزند

(( ســـرهای قدسیان همه بر زانوی غم است  ))

هــم فاطـمیه گشتــه و هــم ایــام ســال نــوست

آخـــر چه حکمتی است که این دو با هـم است

شایــــد  خــدا مـــی خــــواسـت   امتحــان کند

اینکــه چقــــدر پای ارادت تــــو محــکم است

 

تاریخ ارسال : شنبه 1 فروردین 1394 10:49 ق.ظ | نویسنده : سید خلیل جبارفلاحی

شعرمن/20/ عاشق گم کرده را

شعر از سیدخلیل جبارفلاحی

عاشق گم کرده راه


یار پسِ پـــــــرده وما نالـه ز هجران زده ایم

از غم غیبت او چـاک به گـــــــریبان زده ایم

کس نشد حاضر که این پـــــرده کنـاری بزند

بهــر دیــــــدار رُخـــش سر به بیابان زده ایم

داد خـدا مُصحف قـــــــــرآن کـه بیابیم ره او

لیک صد افسوس که فقط فـال ز قرآن زده ایم

این همه حُسـن که در اوست ندیدم و به جاش

بوســه بر خال لب و زلف پــــریشان زده ایم

دَمــار از دوست برآورده ایم از رنـگ و ریا

هـــــرکجا رفتـه ایم امـا دم از یــاران زده ایم

نوبت قــول و غزل سخت چو اسب تاخته ایم

وقت فـــرمان و عمـل مرغک بـاران زده ایم

نقشــــه ی گنـــج گرفتیم و چراغی در دست

گـــم نمـودیم ره عشــق و به کاهـــدان زده ایم

خواند قـــرآن که ما قـــوم ظلومیــم و جهول

مُهـــر تأیید بر این گفتـه ی قــــرآن زده ایم 1

گر به ظاهــــر نکنیم جنـگ ما با آل رسول

هــر گناهی که کنیم سنگ به دندان زده ایم 2

چنـگ قـــرار بود به ریسمــان الهــی بزنیم

غافل از آن شده ایم چنگ به دامـان زده ایم

ما نه رندیم و نه عاشــق ،نه نظـــرباز اما

بهـــر تزویـــر در خانــه ی رنــدان زده ایم

 

 

1= اشاره به سوره احزاب آیه 72=انا عرضنا الامانه على السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا

ما آن امانت را بر آسمانها و زمین و كوهها عرضه كردیم، پس آنها از تحمل آن امتناع كردند، و ترسیدند، و انسان آن را حمل كرد، چون انسان ستم پیشه و جاهل بود

2=اشاره به شکستن دندان پیامبر(ص)  در جنگ اُحُد

 

 

 

تاریخ ارسال : جمعه 9 آبان 1393 07:56 ق.ظ | نویسنده : سید خلیل جبارفلاحی

شعرمن/19/ علت دل تنگی


علت دل تنگی

گهی با ســـــاز وصلت من هماهنـگ            گـهی با ســـوز هجرت مـن هم آهنــگ


گهی با چنـگ و تار دل میکنـم خوش            گهـــی بـــــر تـار زلفت میـــزنم چنگ


  گهـی از روی صلح گیــــری سراغـــم             گهـی هم با دل مـــن می کنــی جنـگ


گهـی چـــون شیشه نـــرمی از لطافت            گهی از قهـر و کینه می شــوی سنگ


گهـی چــــون ابــر لبریز از صفایـــی            گهی چون فرش تبریزی پُــر از رنگ


گهی گیرم تو را من تنگ در آغــوش            گهی دور می شوی با من سه فرسنگ


گهــی در پـِـیِ من افتـــی  به اصــرار            گهی از دیـــدنـــم آیـــد تـــو را ننـــگ


گهــــی از دام مــن یابـــی رهایـــــــی            گهــی در دام من آیــــی به نیـــرنـــگ


گرفتــم عاقبت کایــــن ماجـــرا چیست؟           چرا هستــــی تو با مــــن ناهماهنـــگ


نگیـــرد تا کس دیگـــــر دلـم جـــــــای           دل من را تــــو عمـــداً می کنی تنــگ

 


تاریخ ارسال : دوشنبه 20 مرداد 1393 02:29 ق.ظ | نویسنده : سید خلیل جبارفلاحی

شعرمن/18/ به مناسبت تبریک عید فطر

عید شوّال


امشب کــــه شـــــب اوّل شـــــوّال آمد

یــــــادم ز دعـــــای اول ســـــــال آمد

حــوِّل شده چون قلب من از مـاه صیام

حالـــم به مثل چــو احسن الحــــال آمد

هرکس که پِی طاعت حق کرده سجود

یا بهـــر خضوع به درگهـــش دال آمد

یک مـاه تمام ز قُــرب او روزه گرفت

یا شـب به ســـر سفـــره ز اقبــــال آمد

فردا به صف سنجــش و پـــاداش عمل

بینی چه خوش و خرّم و خوشحـال آمد

تبریــک که خدا کرده قبـــول طاعتتان

تبریــــک به شمــــا که عید شـوّال آمدتاریخ ارسال : جمعه 3 مرداد 1393 04:22 ق.ظ | نویسنده : سید خلیل جبارفلاحی

شعرمن/17/در باره مبعث

حیفم آمد که این شعر جدیدم که در باره عید مبعثه آپدیت نکنم

تاریخ ارسال : سه شنبه 6 خرداد 1393 11:10 ب.ظ | نویسنده : سید خلیل جبارفلاحی

شعرمن/15/خانه به دوش


خانه به دوش


خراب و مست و مدهوشم من امشب

می افتاده از جوشــم مـــــن امشــب

شبـــی من سوختم از آتــش عشــق
ولیکن سرد و خامــــوشم من امشب

شــــــراب وصل دادی وعـــــده امـــــا
شراب زهـــر می نوشـــم من امشب

دلم آرام بـــود از روی تــــــــــو، اینـــک
ز هجـــرت خانه بر دوشم من امشـب

تــــو در یاد منــــــــی هرشب ولیکــن
ز یاد تو فــــــرامــوشم مـــــن امشـب

من این چشمـان مست و نرگست را
به دو عالم نمیفـــروشم مــــن امشب

اگر از حال مـــــــن پرسی که چونــم؟
خراب تر از شب دوشـــــم من امشب

به این امیـــــد که آیــــد از تـــو پیغـــام
سراپا چشمـــم و گوشــم مـن امشب

اگر دانــــم به خواب مـــــن مـی آیی!؟
دگــــر اینقدر نمی کـــوشم من امشب

تاریخ ارسال : پنجشنبه 17 بهمن 1392 08:38 ق.ظ | نویسنده : سید خلیل جبارفلاحی
کل صفحات :3
1
2
3